Villa Seniora zapewnia całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
w podeszłym wieku. Do
usług opiekuńczych należą:

 • Pomoc w czynnościach życia codziennego;
 • Opieka higieniczna i pielęgnacja w czasie choroby;
 • Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
 • Kontakty mieszkańca z otoczeniem;

Ponadto:

 •  Codzienna pomoc, w tym (jeśli istnieje taka potrzeba) pomoc w ubieraniu się, myciu i kąpaniu, jedzeniu;
 • Organizacja wolnego czasu mieszkańców;
 • Pomoc w zakupie odzieży i obuwia;

Do usług bytowych należą:

 • Miejsce pobytu;
 • Wyżywienie;
 • Utrzymanie czystości;

Ponadto:

 • Pokoje mieszkalne znajdujące się na parterze;
 • Pokoje mieszkalne  maksymalnie trzyosobowe (pokój jednoosobowy nie mniejszy niż 9 m2, w pokoju dwu
  i trzyosobowym powierzchnia przypadająca na jedna osobę wynosi minimum 6 m2);
 • Pokoje mieszkalne wyposażone w łóżko lub tapczan, szafę, stół,krzesła i szafkę nocną dla każdej osoby;
 • Liczba łazienek zapewnia możliwość korzystania z nich przez maksymalnie pięć osób, a w przypadku toalet przez nie więcej niż cztery osoby, łazienki przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Ponadto placówka zapewnia:

 • Co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza;
 • Przerwę między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, a ostatni posiłek nie później niż o godzinie 18.00;
 • Dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami;
 • Środki higieny osobistej, środki czystości, niezbędne przybory toaletowe;
 • Sprzątanie pomieszczeń, w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie;